Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

TŘI GRÁCIE - (U)MĚNÍ

logo projekt
... výtvarný projekt

PLENÉR

kresl humor
známí karikaturisté ve Valticích

ATELIÉR KERAMIKY

atelier keram
… plně vybavený atelier je k dispozici keramikům pro jejich i naše projekty

Projekt Galerie Reistna

„Tři Grácie – (u)mění“

Když Lichtenštejnové sáhli do lesů, rybníků a luk okolo Lednice a Valtic, aby přetvořili ten kousek jižní Moravy, nepochybně je inspirovaly příklady dobových realizací parků a možná i ozvěna geniálního Hieronyma a jeho Zahrady pozemských rozkoší nebo snad tóny Mozartovy Kouzelné flétny. Původ inspirace ale není důležitý. Dnes se s obdivem díváme na tento úchvatný krajinářský počin a nasáváme do sebe vůni místa, které člověku přináší nejen poznání, ale především klid a radost.
Myšlenka důstojně navázat na tvůrce tohoto díla je tak odvážná, až se zdá být téměř kacířskou. Ale odvaha nestačí. Musí jít ruku v ruce s pokorou a velkou zodpovědností.
Proto vznikl projekt „ Tři Grácie- u(mění)“, jehož cílem je, s pomocí našich nejvýznamnějších tvůrců, sochařů, ozvláštnit výtvarnými díly místa mnohdy opomíjená, vtisknout do nich příběhy ukryté v krajině a rozšířit tak kulturní bohatství LVA i do míst, která nejsou součástí památkové zóny.
Touha potkat se s krajinou, nechat se jí okouzlit a překvapit, je v nás geneticky zakódována. A je ještě více naplněna, když v ní nalezneme souznění člověka s přírodou a s uměním.

predepsana loga web