Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

TŘI GRÁCIE - (U)MĚNÍ

logo projekt


PROJEKT

Historky a pověsti zpod Pálavy

1pověsti obálka new4 1 web 1

POŠTORENSKÁ KAMENINA

21.464e1b6d3e 75290588 o2

Projekty Spolku Reistna

„Tři Grácie – (u)mění“

Když Lichtenštejnové sáhli do lesů, rybníků a luk okolo Lednice a Valtic, aby přetvořili ten kousek jižní Moravy, nepochybně je inspirovaly příklady dobových realizací parků a možná i ozvěna geniálního Hieronyma a jeho Zahrady pozemských rozkoší nebo snad tóny Mozartovy Kouzelné flétny. Původ inspirace ale není důležitý. Dnes se s obdivem díváme na tento úchvatný krajinářský počin a nasáváme do sebe vůni místa, které člověku přináší nejen poznání, ale především klid a radost.
Myšlenka důstojně navázat na tvůrce tohoto díla je tak odvážná, až se zdá být téměř kacířskou. Ale odvaha nestačí. Musí jít ruku v ruce s pokorou a velkou zodpovědností.
Proto vznikl projekt „ Tři Grácie- u(mění)“, jehož cílem je, s pomocí našich nejvýznamnějších tvůrců, sochařů, ozvláštnit výtvarnými díly místa mnohdy opomíjená, vtisknout do nich příběhy ukryté v krajině a rozšířit tak kulturní bohatství LVA i do míst, která nejsou součástí památkové zóny.
Touha potkat se s krajinou, nechat se jí okouzlit a překvapit, je v nás geneticky zakódována. A je ještě více naplněna, když v ní nalezneme souznění člověka s přírodou a s uměním.

 


 "Historky a pověsti vinné a nevinné zpod Pálavy"

                                      logo web vic 1500 fill 673x99


 "Poštorenská kamenina"

Zmapovat působení a aktivity výtvarníků a uměleckých řemesel v Poštorenském keramickém závodě (od doby vzniku až po současnost), které nejsou všeobecně povědomé a jistě si zasluhují ve spolupráci s historiky, výtvarníky věrohodně a zároveň popularizujícím způsobem ztvárnit tak, aby mohla oslovit a zaujmout co největší okruh diváků a připomenout jim něco z toho, co bylo již téměř zapomenuto. Poukázat na uměleckořemeslné tradice zakotvené v celé řadě staveb nejen v Lednicko - valtického areálu, ale také v dalších částech Moravy a Dolního Rakouska.