Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Valtice: Knížecí cihelna

Na konci ulice Polní, v místech dodnes označovaných U cihelny, existoval již koncem 18. století významný liechtensteinský podnik, tzv. knížecí cihelna. Přestože stále neznáme přesný rok založení podniku, je zřejmé, že to muselo být před rokem 1790, neboť…

...při renovaci valtického zámeckého divadla, postaveného právě v roce 1790, se nalezly cihly se značkou HF (Hof Feldsberg – Dvůr Valtice, případně Herrschaft Feldsberg – Panství Valtice). První významná a archiváliemi doložená stavební činnost je z roku 1845, kdy byla přestavěna (z pálených cihel) velká cihelná pec a později opravena sušárna cihel. K uvedené renovaci se dochoval kolorovaný plán. Po první světové válce, a následném připojení Valticka k Československé republice v roce 1920, zůstala cihelna i nadále pod správou knížete. Události druhé světové války a minimální snaha o obnovu po válce ukončily výrobu cihel.

Přílohy: archiválie, fotografie, plány, dokumenty, logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.