Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Valtice: Městská cihelna

Pravděpodobně díky stavebnímu rozmachu města, se tehdejší rada města rozhodla vytvořit na jeho okraji (další) cihelnu, jejíž největší rozvoj lze sledovat v průběhu 19. Století. Vedle knížecího podniku tak měly Valtice druhou cihelnu, kterou bychom dnes hledali v ulici Vinařská, v místech sportovního hřiště Střední vinařské školy.

...Zatím nejstarší zmínku o cihelné či cihlářské tradici se podařilo objevit v účetní knize města z let 1777-1778. Z několika objevených zlomků archiválií například víme, že pravděpodobně již od roku 1850 měl od města v pronájmu zmiňovaný podnik Josef Schleps. Vyrobené produkty pak nesly i jeho iniciály JS. Nakonec přestala obecní cihelna existovat v roce 1930, neboť k tomuto datu je v účtech města Valtice cihelna uvedena naposledy. Uvedené cihly značeny GF (Gemeinde Feldsberg) či STF (pravděpodobně Stadt Feldsberg). Obecní cihelnu tak měl údajně nahradit moderní závod v Úvalech, již s kruhovou

Přílohy : archiválie, fotografie, plány, dokumenty, logo cihel 

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.