Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Úvaly (Valtice): Oserova cihelna

Cihelna, která bývá v pramenech označována jako parní, kruhová či podle majitele Oserova, se nacházela v obci Úvaly (německy Garschöntal – Krásné Údolí), Vznik tohoto podniku bývá spojován se zánikem a uzavřením městské cihelny ve Valticích. O jeho nejstarší historii prozatím víme jen to, že majitelem byl výše zmíněný Wilhelm Ignaz Oser...

...který byl německé národnosti a narodil se v roce 1874 v Mikulově. Podnik stál na začátku vesnice, po levé straně při cestě z Valtic. Hlavní budova, kde se nacházela pec. Jistou zajímavostí je, že po zrušení cihelny se v patře konaly společenské akce, zábavy a později se zde chovala i drůbež. Samotné cihly měly mít označení odvozené od majitele podniku, tj. W – příslušné číslo - O (například W7O).

Přílohy : archiválie, fotografie, plány, logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.