Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lednice: Obecní cihelna

Dochované účty městečka Lednice nabízejí částečný přehled o provozu, přesněji výrobě cihel v místní cihelně přibližně z let 1838-1875. Jak píše Witzany v knize Die Markgemeinde Eisgrub:

„Dne 13. května 1836 byla podána žádost vrchnosti o zřízení vlastní obecní cihelny a dne 27. května sdělil vyšší správní úředník Rumel zástupcům obce, že o této záležitosti bude 3. června téhož roku ve zdejší kanceláři úřední jednání, kterého se mají účastnit starosta a Anton Berdich - znalec k posouzení hlíny. Postupně se v okolí Lednice zřídilo více cihelen, a protože obec se svojí výrobou nechtěla pokračovat jako s konkurenční, došlo v roce 1884 k zrušení. Prvním cihlářským mistrem byl Anton Rober, posledním byl jeho syn Anton Rober (ml.).“

Při studiu plánů a map městečka se jeví jako nejreálnější místo, kde se lednická obecní cihelna nacházela, křižovatka ulice Mikulovské a Nejdecké – č. p. 721 (penzion Včelařský dvůr). Podnik se tak nacházel naproti knížecí cihelně, která byla do prostoru dnešní Václavkovi ulice přemístěna po vyčerpání cihlářské hlíny někdy v polovině 19. století. Po zavření podniku zde dokonce měla vzniknout projektovaná, ale nikdy nerealizovaná nemocnice.

Přílohy : archiválie, fotografie, plány, dokumenty, logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.