Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lednice: Wilhelm Lampl a Šimon Čučka

Jediné informace, které potvrzují existenci podniku pana Viléma (Wilhelma) Lampla jsou obsaženy v knize Michala Witzanyho, a dále jsou to hmotné prameny, tj. samotné cihly s logem majitele WL (př. WIIL). Jak uvádí Witzany...

...pan Wilhelm Lampl měl svůj podnik zřídit v roce 1869 na základě povolení oblastního úřadu Göding na obecním pozemku Lednice - na východní straně proti Nejdku na parcele [č.] 1569. Z důvodu rostoucí poptávky po cihlách mělo dojít v roce 1897 k výstavbě kruhové pece s větší kapacitou. Wilhelm Lampl v neznámém roce podnik pravděpodobně prodal a nejpozději v předválečném období zde založil svou firmu pan Šimon Čučka (Simon Czuczka – výrobky s kolkem CE, tj. Czuczka Eisgrub). Objekt byl po druhé světové válce, přesněji v roce 1947, zařazen do kategorie C, tj. mezi podniky určené k likvidaci.


Přílohy : archiválie, fotografie, plány, dokumenty, logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.