Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Horní Věstonice

Z listu, který byl vypracován v Horních Věstonicích (německy Ober Wisternitz, panství Mikulov, dnes okr. Břeclav) dne 28. června roku 1827 vyplývá, že v daném roce proběhla obnova (spíše výstavba) místní cihelny (cihelné pece) zednickým mistrem Antonem...

...Sturkem z Hraničné. Cihelna v Horních Věstonicích se nacházela na okraji obce, v místech dnes již neexistující cesty směrem na Pasohlávky a (taktéž dnes již neexistující obce) Mušov. Její zánik je podle dobových map možné datovat přibližně do počátku 20. století (v této době ale již nemusel být podnik v provozu). Na mapě tzv. druhého vojenského mapování je možné najít jižněji druhou cihelnu, jejíž existence je známá pouze z daného plánu.

Přílohy : archiválie

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.