Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Drnholec: Johann, Fridrich Krebs

Jiný obsah mají tři dopisy k poválečné historii Krebsovy (častěji po válce psán jako Kreps), cihelny v Drnholci (německy Dürnholz, panství Drnholec, okr. Břeclav). Předválečný majitel Bedřich (Fridrich) Krebs, narozen v roce 1872 v Drnholci, je spojován s místním podnikem kolem roku 1903. Právě v tomto roce dostal od živnostenského úřadu povolení...

...vykonávat ohlášenou činnost. V roce 1927 byl podnik dokonce vybaven tehdy moderním benzinovým motorem k čerpání vody. Nalezené cihly dodnes nesou jeho iniciály FB (např. F2B). Navázal tak pravděpodobně na činnost svého otce Jana (Johanna) Krebse, který vedl podnik na konci 19. století. Po druhé velké válce, přesněji dne 10. listopadu roku 1945 vydala Správní okresní komise v Mikulově č. j. 11/505 výměr o zavedení národní správy a jmenování národního správce v podniku fy. Kreps, kruhová cihelna v Drnholci. Národním správcem byl ustanoven stavitel Ing. Václav Kratina, narozený 15. září 1907 v Rakovníku. Úkolem nového národního správce bylo , nebylo řídit zkonfiskovaný podnik, ale provést inventarizaci vybavení fabriky a následnou likvidaci. Byl i oprávněn vypálit zbývající cihly a provést řádnou distribuci, hlavně postiženým obcím v okresu.

Přílohy: logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.