Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Drnholec: pánská cihelna, Tereziánský fond

Jelikož byl Drnholec centrem stejnojmenného panství, nacházela se zde i panská cihelna s polní pecí žárovou (Feldofen; cihly s kolky HD – Herrschaft či Hof Dürnholz), která přešla nejpozději...

...koncem 19. století pod Správu tereziánského fondu. Fond měl pak podnik spravovat až do války.

Přílohy: logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.