Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pohořelice: Trtílek

Další cihelnu v Pohořelicích představuje podnik fy. Trtilek, jehož existence je doložena ze dvou dochovaných dobových plánů, a která se pravděpodobně nacházela za městem směrem na obec Šumice (v místech, kde se vlévá Šumický potok do Dolního Šumického rybníku). První stavební projekt...

...počítal s realizací stodoly a obytného dělnického domku u cihelny. Druhý projekt pro nás představuje cennější (archivní) pramen – cihlářské komory, komín. Oba plány nesou signaturu Hanse Trtilka (!) a ke schválení realizace stavby došlo 4. května 1903.

Přílohy : archiválie, plány, dokumenty, logo cihel

Více informací a přílohy Vám zašleme na vyžádání.