Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

TŘI GRÁCIE - (U)MĚNÍ

logo projekt

PODPÁLAVÍ

 

Podpalavi prava fill 630x217

 

POŠTORENSKÁ KAMENINA

Postorenska logo 4c variace na temata projektu

Projekty Spolku Reistna

„Tři Grácie – (u)mění“

Když Lichtenštejnové sáhli do lesů, rybníků a luk okolo Lednice a Valtic, aby přetvořili ten kousek jižní Moravy, nepochybně je inspirovaly příklady dobových realizací parků a možná i ozvěna geniálního Hieronyma a jeho Zahrady pozemských rozkoší nebo snad tóny Mozartovy Kouzelné flétny. Původ inspirace ale není důležitý. Dnes se s obdivem díváme na tento úchvatný krajinářský počin a nasáváme do sebe vůni místa, které člověku přináší nejen poznání, ale především klid a radost.
Myšlenka důstojně navázat na tvůrce tohoto díla je tak odvážná, až se zdá být téměř kacířskou. Ale odvaha nestačí. Musí jít ruku v ruce s pokorou a velkou zodpovědností.
Proto vznikl projekt „ Tři Grácie- u(mění)“, jehož cílem je, s pomocí našich nejvýznamnějších tvůrců, sochařů, ozvláštnit výtvarnými díly místa mnohdy opomíjená, vtisknout do nich příběhy ukryté v krajině a rozšířit tak kulturní bohatství LVA i do míst, která nejsou součástí památkové zóny.
Touha potkat se s krajinou, nechat se jí okouzlit a překvapit, je v nás geneticky zakódována. A je ještě více naplněna, když v ní nalezneme souznění člověka s přírodou a s uměním.

 


 "Historky a pověsti vinné a nevinné z Podpálaví"

Pod heslem Pálavo tobě“, vznikl kulturně-historický projekt, který osvětovou formou seznamuje veřejnost s krajem zpod vrchů Pálavy. S pomocí původních pramenů postupně zformujeme ucelenou koncepci zahrnující odborné texty i beletrii, které budou následně modifikovány do podoby komiksů, jarmarečních tisků a ilustrací. Prioritou ale budou virtuální rekonstrukce již zaniklých staveb a objektů – hrady, tvrze, hradiska, kláštery a kostely.


 "Poštorenská kamenina"

Zmapovat působení a aktivity výtvarníků a uměleckých řemesel v Poštorenském keramickém závodě (od doby vzniku až po současnost), které nejsou všeobecně povědomé a jistě si zasluhují ve spolupráci s historiky, výtvarníky věrohodně a zároveň popularizujícím způsobem ztvárnit tak, aby mohla oslovit a zaujmout co největší okruh diváků a připomenout jim něco z toho, co bylo již téměř zapomenuto. Poukázat na uměleckořemeslné tradice zakotvené v celé řadě staveb nejen v Lednicko - valtického areálu, ale také v dalších částech Moravy a Dolního Rakouska.