Birdwatching

Zdeněk Strouhal

Výběr z výtvarného díla Zdeňka Strouhala přináší vlastně jen nepatrnou část jeho mnohaleté, neobyčejně bohaté tvorby, v níž jeho tvůrce uplatňuje velmi široký repertoár výtvarných technik a žánrů (olejomalby, pastely, akvarely, kvaše, kresby, grafické techniky ad.), všech naprosto suverénně zvládaných – a této šíři odpovídá i neobyčejné tematické bohatství Strouhalových výtvarných

Číst dál: Zdeněk Strouhal

Šárka Radová

František Hodonský o Šárce Radové :

P3290043-150x150Šárka Radová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u vynikajícího profesora Otto Eckerta, kde získala tak, jako řada jiných absolventů, spoustu cenných zkušeností. V současné době patří k těm nejlepším, kteří se v jejím oboru na české i Evropské scéně vyskytují. Tak jako grafici vystřídali ve své tvorbě zpravidla několik technik od těch jednodušších po složité, tak keramická tvorba umožňuje širokou škálu využití různorodých kontrastních materiálů. Šárka Radová vyzkoušela červenici, kameninu, šamot, až po technický porcelán, případně v kombinaci s jinými materiály.

Číst dál: Šárka Radová

František Navrátil

dscf4642Se sochařem Františkem Navrátilem (1932) se znám dlouho, velmi dlouho. V průběhu bezmála padesáti let jsem měl příležitost sledovat vývoj jeho tvorby od časů mladosti až do let umělcova zrání. Snad mně to nyní opravňuje pokusit se u příležitosti výstavy, o alespoň stručnou charakteristiku jeho tvůrčího profilu.

Číst dál: František Navrátil

Zdeněk Lindovský

Zdeněk Lindovský (*1943), absolvent ŠUŘ v Brně. Žije a pracuje v Kunštátě na Moravě. Zabývá se keramickými objekty do interiérů a exteriérů a to od drobnějších žánrových figur a reliéfů, až po neomezeně velké prostorové instalace (keramické kašny, originální obložení krbů, domovní znamení, interiéry restaurací..). Tato keramika je pálená na 1320 °C a tímto je odolná jakýmkoliv povětrnostním vlivům.

Číst dál: Zdeněk Lindovský

Dagmar Koverdynská

koverdynska-083-150x150Dagmar Koverdynská se narodila 22.6.1947 v Jeseníku, srostla s Domašovem a po studiích na univerzitě v Olomouci koupila selský domek na šumperském předměstí. Teprve tam mohla navázat na životní zálibu svého otce, který byl řezbářem. "Připadalo mi to samozřejmé", říká jeho dcera a po letech a přiznává, že pro ni je nejlepším materiálem vykotlaný a popraskaný kmen." Nedělám si už ani náčrtky. Co chci, kreslím rovnou na špalek, podle kazů a nachýlení.

Číst dál: Dagmar Koverdynská

Petr Jedlička

Přesto, že je Petr Jedlička původním školením sochař, jeho tvorba od druhé poloviny sedmdesátých let minulého století osciluje mezi plastikou a malbou, a už řadu let autor sám považuje malířský projev za svou nejautentičtější realizaci. Petr Jedlička je figuralista. V celé jeho sochařské i malířské tvorbě dominuje člověk, který se mu stal nevyčerpatelným tématem, ke kterému se znovu a znovu vrací. Již nejstarší autorovy práce vykazovaly

Číst dál: Petr Jedlička

Lukáš Moravec

Dosažené vzdělání a odborná příprava

2004-2010 Univerzita J. A. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta Umění a Designu, Ateliér Design Keramiky a Porcelánu, Ukončeno titulem MgA.
2008/2009 Pracovní stáž Erasmus-Maze Hill Pottery, Londýn, UK
2006 Program Erasmus-Akademia Sztuk Pieknych, Varšava, PL
1997-2002 Střední Průmyslová Škola Keramická, Bechyně, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Číst dál: Lukáš Moravec

Jaromír Gargulák

narozen 5.2. 1958 v Brně

    Vystudoval slévárenskou technologii na brněnském Vysokém učení technickém, kresbě se věnoval na LŠU. Seznámil se s uměleckým litím a s principy jedinečnosti práce Henryho Moora. Při realizaci svých záměrů pracuje metodou odlévání na ztracený voskový model. Zhotovuje pouze jediný originální odlitek. Používaný materiál je převážně žlutý nebo červený bronz. Mezi opakující se motivy patří ptáci, hudebníci a postavy s křídly. I lidské bytosti však deformuje k podobě opeřenců. Ptáci pro autora znamenají volnost a

Číst dál: Jaromír Gargulák

Jan Jánský

G-reistna-026-150x150Od dětství ho zajímají dávné civilizace později pak práce řemeslníků 17.-19.stol. Z nich de fakto pramení jeho inspirace. Díky své matce Zdeně, objevuje archeologii a je fascinován muzejními sbírkami u nás i v zahraničí. Jeden z hlavních lidí, kteří ho nejvíce ovlivnili je jeho praděd Otakar Vaniura, který byl sběratelem kameniny a porcelánu. Hlína ho provází na každém kroku. Od roku 1994 se naplno věnuje řemeslu keramika-hrnčíře.

Číst dál: Jan Jánský

Jan Bružeňák

Jan Bružeňák zahrnuje do své tvorby výtvarnou kreativitu vlastních dětí. Takovému konceptu se věnuje přibližně od roku 1994. Vystavené kolorované kresby, počítačové kresby a akvarely jsou proto pouhým výsekem z jeho dlouholeté výtvarné práce.

Velký přínos kreseb spočívá v iniciaci kreativních možností – nejenom poznávacích a objevovacích, ale i esteticko výtvarných. Autor k tomu poskytuje jedinečné zázemí v koloristické škále plné jasných tónů a barev.

Číst dál: Jan Bružeňák

Andrej Knjaževič

G-reistna-184-150x150Narodil se v roce 1982 v Běloruském městečku Ivěněc, jenž je střediskem keramické výroby s 500 letou tradicí.

Keramice se věnuje od roku 1997. Jeho inspirace pramení z tvořivosti předků a současné umělecké tvorby. Pracuje s modelářskou a točířskou technikou s důrazem na kvalitní zpracování povrchu svých děl. 

Číst dál: Andrej Knjaževič