Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bulhary: Czapka a Gaidosch

První informaci o podniku pochází z roku 1902, kdy měl v té době v dnešní obci Bulhary jistý pan Václav Josef Czapka společně s panem Janem Gaidoschem, majitelem hostince v Lednici, kruhovou cihelnu se 14 komorovou kruhovou pecí typu „Hoffmann“. V roce 1925 bylo v moderní (ale stále ruční) cihelně...

Číst dál: Bulhary: Czapka a Gaidosch

Bulhary: Josef Langer

Posledním, nejmodernějším a nejdéle fungujícím podnikem v obci Bulhary byla tzv. cihelna Josefa Langera. Letopočet 1928 je tedy možné považovat za reálný rok vzniku či spíše počátek modernizace bývalé Folkovy cihelny, která měla vzniknout...

Číst dál: Bulhary: Josef Langer

Dolní Dunajovice

Obecní cihelna v Dolních Dunajovicích (německy Unter Tannowitz, panství Drnholec, měla být (i) v roce 1910 v provozu a v roce 1935 v ní pracovalo 10 dělníků. Jelikož nám však podstatná část informací o historii podniku chybí, vzniká tak prostor pro různé ale bohužel málo podložené teorie. Jednou z nich je, že cihelna vznikla...

Číst dál: Dolní Dunajovice

Dolní Věstonice

Jak uvádí autor Rudolfa Kryčera, v Dolních Věstonicích (německy Unter Wisternitz, panství Mikulov, okr. Břeclav) naopak k roku 1820 zmizela palírna a „teletinec“, za to se tu objevila drábovna a přibyla obecní cihelna, ve které se ale cihly pálily jen podle potřeby. Podle informací ze živnostenského rejstříku...

Číst dál: Dolní Věstonice

Drnholec: Johann, Fridrich Krebs

Jiný obsah mají tři dopisy k poválečné historii Krebsovy (častěji po válce psán jako Kreps), cihelny v Drnholci (německy Dürnholz, panství Drnholec, okr. Břeclav). Předválečný majitel Bedřich (Fridrich) Krebs, narozen v roce 1872 v Drnholci, je spojován s místním podnikem kolem roku 1903. Právě v tomto roce dostal od živnostenského úřadu povolení...

Číst dál: Drnholec: Johann, Fridrich Krebs

Horní Věstonice

Z listu, který byl vypracován v Horních Věstonicích (německy Ober Wisternitz, panství Mikulov, dnes okr. Břeclav) dne 28. června roku 1827 vyplývá, že v daném roce proběhla obnova (spíše výstavba) místní cihelny (cihelné pece) zednickým mistrem Antonem...

Číst dál: Horní Věstonice

Lednice: Knížecí cihelna

Liechtensteinská knížecí cihelna existovala v Lednici již před rokem 1789, poněvadž z tohoto roku pochází jedna z nejstarších kolorovaných map obce a je zakreslen na začátku městečka, po levé straně při příjezdu z nedalekých Valtic. Nejstarší zmínky...

Číst dál: Lednice: Knížecí cihelna

Perná

V dopise s datem 4. března roku 1824 žádala obec Perná (německy Bergen, panství Mikulov, okr. Břeclav) vrchnostenský úřad v Mikulově o možnost vybudovat v obci cihelnou pec. Mezi podepsanými jsou uvedena jména jako Paul Krumpschmid – rychtář, Joseph Zimmer - starší, Joseph Hoffmann – horní mistr, Johann Weil (?) či Georg Wolf. Obci bylo...

Číst dál: Perná

Pohořelice: Simon Dukes

Jedna z cihelen v Pohořelicích (německy Pohrlitz, panství Židlochovice, okr. Brno-venkov) patřila, podle informací z adresářů z let 1924 a 1931, Simonu Dukesovi - původem z obce Šumice. O kruhovce je známo pouze to, že se nacházela za městem směrem na Branišovice (jde o zarostlé místo přímo u hráze mezi Pohořelickým...

Číst dál: Pohořelice: Simon Dukes